Privacyverklaring ITEQ

ITEQ is gespecialiseerd in het design, engineering, productie én assemblage van plaatwerk monodelen, modules en behuizingen. Om overeenkomsten uit te kunnen voeren en marketingactiviteiten te verrichten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: 033 – 455 44 44
E-mail: info@iteq.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het indienen van offerteaanvragen en orderbevestigingen, sollicitaties of andere vormen van contact laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de reden van communicatie worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Motivatiebrief en CV
 • E-mailadres
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van offerteaanvragen
 • Het verwerken van bestellingen
 • Het verwerken van sollicitaties
 • Om met u te communiceren door middel van elektronische nieuwsbrieven
 • Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van Mailchimp om nieuwsbrieven te verzenden. Gegevens omtrent sollicitaties worden intern gedeeld in verband met de sollicitatieprocedure. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. De gegevens die vastgelegd worden voor onze nieuwsbrieven worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt zich op ieder moment afmelden door de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@iteq.nl. Verder worden gegevens langer bewaard als dit verplicht is vanuit wetgeving.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U heeft recht op inzage in welke gegevens wij van u bewaren. Voor een verzoek om inzage kunt u ons een verzoek sturen naar info@iteq.nl.
Kloppen er gegevens niet, of wilt u iets wijzigen? Geef dit dan ook aan ons door.

Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ITEQ niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.